Hjem

Velkommen!

 

 

Mandag 12. mars kl 18.30: Klubbkveld. Kveldens bilde: Kaffepause. Sendes kveldensbilde@mossfotoklubb.com innen onsdag 7. 3. kl 20.00.

 

 

 

Vinner Kveldens bilde, januar "Former". Foto: Rune Lavik-Haug

 

Medlemspresentasjon:

 

Karine Dilling

I henhold til Åndsverksloven er bildene fotografens eiendom, og kan ikke brukes i noen sammenheng uten dennes samtykke. Ta kontakt om du ønsker å bruke eller kjøpe et bilde. Moss fotoklubb.